‘ประกันเงินฝาก’ ส่อวุ่น มีผลบังคับใช้กับกองทุนรวม


คลังแจงกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก มีผลบังคับใช้กับกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เว้น กบข.

นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2551 จะรวมไปถึงกองทุนรวม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอกชน, มูลนิธิ และสหกรณ์ต่างๆ ที่จะได้รับความคุ้มครองเทียบเท่ากับบัญชีของประชาชนทั่วไป คือ ในปีที่ 5 จะได้รับความคุ้มครอง รายละ 1 ล้านบาทต่อธนาคาร

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในส่วนของเงินฝากสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนประกันสังคม ซึ่งยังคงได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเท่าเดิม เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของภาครัฐ

“เงินฝากของกองทุนรวมคงไม่ได้ เพราะธุรกิจกองทุนเป็นธุรกิจการลงทุน เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยอยู่แล้ว ส่วนมูลนิธิที่ไม่แสวงหาประโยชน์ คงต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากพิจารณาเป็นกรณีไป แต่จะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอด้วยเช่นกัน เพราะโดยหลักมูลนิธิต่างๆ ก็มีทางเลือกในการฝากเงิน” นายโชติชัย กล่าว

ด้าน นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย กล่าวว่า หลังใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้คงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากที่ ผ่านมากองทุนรวมของบริษัทจะเน้นการลงทุน และคงเหลือเงินฝากไว้กับธนาคารไม่มากนัก เพื่อรักษาสภาพคล่อง

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนรวมยังน้อยกว่าประชาชนทั่วไป คือ 0.5% แต่ประชาชนทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 0.75% ซึ่งปกติการฝากเงินไว้กับธนาคารก็ไม่เป็นประโยชน์กับกองทุนรวมอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจกองทุนรวม

นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการผู้จัดการ บลจ.บัวหลวง ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า สมาคมคงทำเรื่องเสนอขอไปทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้คุ้มครองเงินฝากในส่วนของกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับที่ทาง กบข.และประกันสังคมได้รับการคุ้มครอง ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น 2 มาตรฐาน หากกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้ กบข.และประกันสังคมก็ไม่ควรได้เช่นเดียวกัน

http://www.posttoday.com

ที่มาของข่าว :: เว็บไซต์ นสพ.โพสต์ทูเดย์ 28 ก.ค. 2551
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน :: 204 ครั้ง
ส่ง Link ให้เพื่อน
E-mail ::   Send Mail