ประกัน พ.ร.บ.แบบใหม่ เริ่มใช้กรมธรรม์มาตรฐาน 3 ส.ค.นี้


ส.วินาศภัย แนะเจ้าของรถที่ทำประกันภัย พ.ร.บ.หลัง 6 เมษาที่ผ่านมา เก็บกรมธรรม์ไว้ในรถ เพื่อโชว์ให้ตำรวจดู แทนสติกเกอร์ที่ถูกยกเลิกใช้ไปแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุ ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อโรงพยาบาล ช่วยให้เคลมเร็ว พร้อมใช้เป็นหลักฐานจดทะเบียนจ่ายภาษีกับขนส่ง วางแผนประชาสัมพันธ์ระยะยาว จัดสัมมนา 6 ภาค ทำความเข้าใจประชาชน ลั่น 3 สิงหาฯ เริ่มใช้กรมธรรม์มาตรฐานแบบใหม่ แทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เผยกรมธรรม์ใหม่พิมพ์ลายน้ำ ปลอมยาก

นายนพดล เรืองจินดา ประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า แม้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ ได้ประกาศยกเลิกเครื่องหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ. หรือสติกเกอร์ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้การซื้อประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือประกันภัย พ.ร.บ.จะไม่มีสติกเกอร์อีกแล้วก็ตาม แต่ประชาชนยังต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.เหมือนปกติ แตกต่างกันตรงที่บริษัทประกันภัยจะไม่มีสติกเกอร์ให้ไปติดหน้ารถเท่านั้น โดยบริษัทประกันภัยยังคงออกเอกสารแสดงการทำประกันภัย เพื่อให้เจ้าของรถนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นจดทะเบียนรถยนต์ หรือชำระภาษีประจำปีเหมือนปกติ

“เนื่องจากการทำประกันภัย พ.ร.บ.ตามกฎหมายใหม่ ผูกติดกับการต่ออายุทะเบียนรถด้วย เดิมวันหมดอายุประกันภัย พ.ร.บ.และวันต่อทะเบียนไม่ตรงกัน จะขอความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยซื้อประกัน พ.ร.บ.ให้วันหมดอายุเป็นวันเดียวกับวันครบรอบต่อทะเบียน ซึ่งสามารถทำได้อยู่แล้ว

ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของการยกเลิกสติกเกอร์ ทำให้ประชาชนสับสนพอสมควร แต่ภาครัฐได้มีการประสานทำความเข้าใจกับตำรวจแล้ว แต่เพื่อป้องกันความไม่เข้าใจในช่วงนี้ อยากให้ประชาชนที่ทำประกันภัย พ.ร.บ.แล้วเก็บกรมธรรม์ไว้ในรถ นอกจากจะเอาให้ตำรวจดูเวลามีปัญหา ยังเป็นประโยชน์เวลาเกิดอุบัติเหตุ ใช้เป็นหลักฐานแสดงกับทางโรงพยาบาล ทำให้เคลมได้เร็วขึ้น”

อย่างไรก็ดี หากรถคันใดมีแผ่นป้ายทะเบียนที่แสดงว่า ได้จดทะเบียนหรือต่อทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ถือว่ารถคันนั้นมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ แล้ว แต่ถ้ายังไม่มีให้แสดงกรมธรรม์ให้ตำรวจดู นางนวลพรรณ ล่ำซ่ำ ประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยสัมพันธ์ สมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า การยกเลิกสติกเกอร์ประกันภัย พ.ร.บ.เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะยังมีประชาชนอีกมาก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริง โดยวางแผนประชาสัมพันธ์ไว้ 2 ระยะ 1. แผนระยะสั้น เป็นการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ จัดทำแผ่นพับ ใบปลิว หรือโปสเตอร์แจก และ 2. แผนระยะยาว

ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์เน้นให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ ตลอดจนกรมธรรม์รูปแบบใหม่ ซึ่งจะใช้เป็นกรมธรรม์มาตรฐานที่จัดพิมพ์แบบลายน้ำ ป้องกันการปลอมแปลง โดยจะจัดสัมมนา 6 ภาค แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก จัดที่พัทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น ภาคใต้ ที่สุราฎร์ธานี หรือที่หาดใหญ่ ภาคเหนือตอนล่าง ที่นครสวรรค์ และภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ โดยจะเริ่มในเดือนหน้า และภายในสิ้นเดือนนี้ ทุกบริษัทจะทยอยเรียกคืนสติกเกอร์ที่ยังตกค้างอยู่ที่ตัวแทน เพื่อส่งคืนกรมการประกันภัย เท่ากับหลังจากเดือนพฤษภาคมนี้ ในตลาดจะไม่มีสติกเกอร์อีกแล้ว

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย กล่าวว่า ตอนนี้กรมธรรม์รูปแบบเดิมยังใช้ได้อยู่ แต่ในอนาคตบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์มาตรฐานรูปแบบใหม่ที่จัดพิมพ์ด้วยลายน้ำ ปลอมแปลงยาก ซึ่งจะนำมาใช้แทนกรมธรรม์เดิมที่จะถูกยกเลิกไป โดยจะเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคมนี้ รวมถึงพัฒนารูปแบบการขายใหม่ เป็นการขายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการส่งข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ.ของลูกค้าแบบ Real Time หรือส่งข้อมูลทันทีที่ขาย เพื่อนำส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการประกันภัย เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบว่า รถคันใดทำประกันภัยแล้ว ก่อนรับจดทะเบียนหรือรับชำระภาษี

นายสุจินต์ หวั่งหลี นายกสมาคมประกันวินาศภัย กล่าวว่า กรมธรรม์มาตรฐานจะเริ่มนำมาใช้ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ โดยจะยกเลิกกรมธรรม์รูปแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรมธรรม์ใหม่จะมีโลโก้ ทั้งของกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมประกันวินาศภัย อยู่ในกรมธรรม์และมีหมายเลขกรมธรรม์แต่ละฉบับกำกับไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบกรมธรรม์ชุดนี้เป็นของบริษัทใด โดยการออกกรมธรรม์มาตรฐานแบบใหม่ที่เป็นลายน้ำ จะทำให้บริษัทประกันภัยมีต้นทุนมากกว่าเดิม เพราะต้นทุนแต่ละกรมธรรม์อยู่ที่ ฉบับละ 3 บาท เทียบกับสติกเกอร์อยู่ที่ ฉบับละ 1 บาท อย่างไรก็ดี นอกจากการออกกรมธรรม์ใหม่แบบลายน้ำ ซึ่งจะเป็นกรมธรรม์มาตรฐานรูปแบบเดียวกันหมดทั้งอุตสาหกรรมแล้ว ทางสมาคมประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.แบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่ออกโดยเครื่อง PVR Machhine (Policy Vender Register Machine) หรือเครื่องบันทึกการขายกรมธรรม์อัตโนมัติ มีลักษณะคล้ายใบเสร็จรับเงินทั่วไปที่ได้รับเวลาซื้อสินค้าหรือสลิปจากบัตรเครดิต ซึ่งจะพิมพ์ด้วยเนื้อกระดาษพิเศษเช่นกัน

http://www.siamturakij.com

ที่มาของข่าว :: นสพ.สยามธุรกิจ ฉบับที่ 796 26-29 พ.ค. 2550
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน :: 514 ครั้ง
ส่ง Link ให้เพื่อน
E-mail ::   Send Mail