AIA มอบห้องสมุดโรงเรียนชนบททั่วประเทศ ปีละ 2 แห่ง


มล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายประกันชีวิตสามัญรายบุคคล บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) เปิดเผยว่า เอไอเอได้มอบห้องสมุดแก่โรงเรียนในจังหวัดระยอง และชุมพร หลังพบว่า ทั้ง 2 แห่ง ที่มอบให้เมื่อปีที่แล้ว มีนักเรียนและประชาชนในชุมชนมาใช้บริการกันอย่างมาก พร้อมกำหนดสร้างห้องสมุดแก่โรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 หลัง

“การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา และเสริมสร้างให้ชุมชนแข็งแรง โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงการวางรากฐานในทุกๆ ด้านของชีวิต การศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะเพียงการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆ รวมทั้งหนังสือดีๆ ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ๆ ให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ ที่นักเขียนได้ถ่ายทอดในหนังสือเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถเรียนลัด เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและอาชีพได้” มล.จิรเศรษฐ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบห้องสมุดโรงเรียน

ดังนั้น เอไอเอจึงจัดโครงการ “เอไอเอมอบความรู้ เพื่อคุณภาพที่ดีของน้อง” ขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการก็คือ การมอบห้องสมุด ขนาด 54 ตารางเมตร ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ อย่างน้อยปีละ 2 แห่ง ทุกปี โดยในปีนี้กำหนดมอบให้แก่โรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และโรงเรียนวัดน้อมถวาย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

มร.จิรเศรษฐ กล่าวว่า นอกจากการมอบห้องสมุดแล้ว บริษัทยังได้คัดสรรหนังสือนานาประเภทมอบให้แก่ห้องสมุด โดยมีทั้งที่เหมาะสำหรับเด็ก วัยรุ่น และประชาชนในชุมชน โดยหวังจะให้ห้องสมุดนี้เป็นสถานที่ที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา เหมาะสมสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีด้วย

http://www.siamrath.co.th

ที่มาของข่าว :: เว็บไซต์ นสพ.สยามรัฐ 28 พ.ย. 2549
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน :: 392 ครั้ง
ส่ง Link ให้เพื่อน
E-mail ::   Send Mail